Medvetet Skapande, UppLEVA

Liv eller överlevnad

Hur du upplever livet grundar sig alltid i vilket förhållningssätt du väljer att ha till det som sker. Alla har vi våra resor, valet av liv eller överlevnad avgör vår upplevelse och därmed vår skapelse. Liv grundar sig i att stå sann, att välja glädje och villkorslös kärlek som ingång, överlevnad utgår ifrån rädslor, tillkortakommanden och… Läs mer Liv eller överlevnad